Workshop 1

Workshop 1 "Energisystemer" blev afholdt i Skallerup, Danmark i marts 2016.

På workshop 1 var der fokus på at etablere en fælles baggrundsforståelse for hinanden og de energisystemer, vi hver især arbejder indenfor i hhv. Danmark og Sverige. Fokus var på, hvilke ligheder og hvilke forskelle der er, på de to energisystemer, og hvorfor de ser ud som de gør. Et eksempel er hvordan elektriciteten produceres i de to lande. I Sverige har man Atomkraft og i Danmark har vi meget vind-el. I Danmark har vi mange private husstande med oliefyr, og i Sverige er der få af disse. Hvorfor er det sådan? Hvad betyder det? Hvordan kan vi lære af hinanden? Chalmers Universitet stod for workshoppens oplæg om energisystemerne, hvordan de har udviklet sig, og hvor udviklingen lige nu bevæger sig hen. På workshoppen var der ligeledes gruppearbejde for dels at blive klogere på hinandens energisystemer og at arbejde med den tilegnede viden i udarbejdelsen af metode og værktøjer til borgerinvolvering. Der blev arbejdet med tegninger af case og viden og du kan se et uddrag af dem herunder:

 

Se et udvalg af oplæg fra workshoppen nedenfor:

Chalmers Universitet, Erik Ahlgren, "Energihistoria och -system"

Præsentation af forprojekt "Hållbar Utveckling" fra 2014

 Aalborg Universitet "Følgeforskning"