Skrot oliefyr

Hjørring Kommune deltager med pilotcasen Skrot Oliefyr. Målet er, at ejere af oliefyr skifter til en mere bæredygtig forsyningskilde.

Hjørring kommune arbejder med pilotcasen Skrot oliefyr. I Hjørring Kommune findes omkring 4500 oliefyr og det svarer til, at 1/6 af alle husstande i kommunen forsynes med varme fra et oliefyr. Det er en usikker og ikke bæredygtig energikilde, hvor der eksisterer et stort potentiale for øget efterspørgsel af vedvarende energi, ved at udskifte den med en alternativ og bæredygtig energikilde.

I arbejdet med pilotcasen ses der nærmere på, hvad der motiverer borgere med oliefyr til at vælge en anden og bæredygtig energikilde. Ligeledes arbejdes der med at imødekomme de barrierer, som borgerne oplever i forhold til at udskifte deres oliefyr. Der findes forskellige alternativer til oliefyr, hvor nogle løsninger er individuelle og andre kollektive, og i pilotcasen arbejdes der for at få forskellige erfaringer fra forskellige løsninger.  

Dialog, involvering og samskabelse er afgørende gennem hele processen, hvor der både samarbejdes med borgere, virksomheder og andre aktører. 

For mere information:

Kontakt lokal projektleder for Hjørring her