Mål og Spar

I projektet arbejdes der med fire pilotcases. De fire kommunale partnere arbejder med hver sin pilotcase. Aalborg Kommune deltager med pilotcasen Mål og Spar. Målet er, at borgerne anvender smart måleudstyr i eget hjem, at de bliver bevidste om deres forbrug og dermed motiveres til at skabe besparelser.

Der er store potentialer for gode energibesparelser i borgernes eget hjem. Men det kræver, at borgerne først og fremmest får en bevidsthed om deres eget forbrug. Aalborg Kommune vil i pilotcasen arbejde med, at øge denne bevidsthed gennem smart og motiverende måleudstyr, der er opsættes i borgernes eget hjem.

Undersøgelser viser, at det er muligt at at sænke energiforbruget med 10 % hvis borgerne regelmæssigt følger og forholder sig til deres energiforbrug. I pilotcasen undersøges hvordan borgere motiveres til at tage de smarte målere i brug. Samtidig undersøges hvad der kan skabe interesse for og dermed reduktion af borgernes energiforbrug.

Gennem hele pilotcasen samarbejdes der med forskellige aktører, både borgere, forsyningsselskaber, kommunen osv.   

For mere information:

Kontakt lokal projektleder fra Aalborg Kommune her