Mål og Spar

Aalborg Kommune deltager med pilotcasen Mål og Spar. Målet er, at borgerne anvender smart måleudstyr i eget hjem, at de bliver bevidste om deres forbrug og dermed motiveres til at skabe besparelser.

Der er store potentialer for gode energibesparelser i borgernes eget hjem. Men det kræver, at borgerne først og fremmest får en bevidsthed om deres eget forbrug. Aalborg Kommune vil i pilotcasen arbejde med, at øge denne bevidsthed gennem smart og motiverende måleudstyr, der opsættes i borgernes eget hjem.

Undersøgelser viser, at det er muligt at sænke energiforbruget med 10 % hvis borgerne regelmæssigt følger og forholder sig til deres energiforbrug. I pilotcasen undersøges hvordan borgere motiveres til at tage de smarte målere i brug. Samtidig undersøges det, hvad der kan skabe interesse for og dermed reduktion af borgernes energiforbrug.

Gennem hele pilotcasen samarbejdes der med forskellige aktører, både borgere, forsyningsselskaber, kommunen osv.   

For mere information:

Kontakt lokal projektleder fra Aalborg Kommune her