Køretøj

Dalslands Kommunalförbund deltager med pilotcasen "køretøj". Målet er at øge andelen af el- og biogasbiler.

Transportsektoren står for en stor del af både Sveriges og Danmarks CO2 udledning. Begge lande oplever en stigning i salg af personbiler og det forventes, at antallet af personbiler fortsat vil stige. 

Der eksisterer derfor et stort potentiale for besparelser af CO2 og samtidig for øget efterspørgsel af fornybar energi, hvis forbrugerne (borgerne) vælger at købe el- og biogasbiler som alternativ til benzin- og dieselbiler. Dalslands Kommunalforbund vil i pilotcasen arbejde med, hvordan borgerne motiveres til at vælge el- og biogasbiler, samtidig med at ladestandere gøres mere tilgængelige.

En meget lille del af borgerne i Dalsland har el- eller biogasbiler, og en meget stor andel af borgerne har biler, som kører på fossile brændsler. Hvordan kan efterspørgslen på de bilerne, der kører på el og biogas, øges? Hvad kan motivere borgerne til at vælge disse biler og hvordan kan kommunen støtte den udvikling? Disse spørgsmål arbejdes der med i Dalsland. I pilotcasen er det afgørende at indgå i en konstruktiv og lærende dialog med borgerne, så viden om borgernes valg, deres holdninger, deres situation osv. bliver tydelig.

Gennem hele pilotprojektet skal der samarbejdes med mange forskellige aktører, både borgere, kommuner og virksomheder. Samtidig må der fokuseres på både infrastruktur, teknik, økonomi og strategi.

For mere information:

Kontakt lokal projektleder for Dalsland her