Placering af partnere

Partnerskabet består af seks partnere fra Sverige og Danmark. I partnerskabet deltager både forskningsinstitutioner og offentlige forvaltninger. På kortet ses, hvor hver partner er placeret: