Støtte fra EU Interreg ØKS

Projekt Samskabende Grøn Omstilling er støttet af EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak. Dit projekt kan også søge støtte.

Programmet giver støtte til fælles skandinaviske projekter, som udvikler samfundet indenfor de fire indsatsområder:

  • Innovation
  • Grøn økonomi
  • Transport
  • Jobskabelse

Alle typer af organisationer kan søge støtte, både offentlige og private. Offentlige organisationer kan for eksempel være regioner, kommuner, universiteter og statslige myndigheder. Private personer kan ikke søge støtte. Det er et krav, at der samarbejdes med mindst en projektpartner i enten Danmark, Norge eller Sverige.

På programmets hjemmeside kan du læse mere om de fire indsatsområder og mål. Du kan også finde gode råd til, hvordan du kommer fra idé til projekt.

Gå til Interreg Øresund-Kattegat-Skagerraks hjemmeside her