Metode

I projektets første år er der udviklet en metode til samskabelse

Projektgruppen har i fællesskab udviklet en metode til samskabelse. Metoden er afprøvet i fire forskellige pilotcases indenfor den grønne omstilling. Pilotcasene omhandler følgende:

  • Køretøj (Dalsland Kommunalforbund)
  • Mål og spar (Aalborg Kommune)
  • Solenergi (Energikontoret Skåne)
  • Skrot Oliefyr (Hjørring Kommune)

Læs mere om pilotcasene her

I udviklingen af metoden er der blevet arbejdet meget med en definition af samskabelse og hvilke principper der må glæde ved en samskabende proces. Den samskabende proces er tydeliggjort ved at belyse forskellige overvejelser og arbejdsspørgsmål.  Den færdige metode består af tre dele: 

  • Principper
  • Proces
  • Praktisk værktøj

Gå til hjemmesiden med den færdige metode www.samskabende.com