Målsætning

Projektets mål er, at give kommunale medarbejdere en ny tilgang til inddragelse af aktører - en ny metode, så der via aktiv involvering, samskabelse og forandringer kan skabes resultater inden for den grønne omstilling. Dermed bidrages til øget efterspørgsel og produktion af energi fra vedvarende energikilder.

Projektet Samskabende Grøn Omstilling har en målsætning om at bidrage til øget produktionen af vedvarende energi (VE) i Øresund-Kattegat-Skagerrak regionen. Projektet vil bidrage til at fremme produktionen af vedvarende energi gennem en kommunal involvering af aktører, der skaber forandringer.

Der udvikles en metode med en række værktøjer, til aktiv involvering af relevante aktører i arbejdet med den grønne omstilling. Den viden, der i projektet opnås i samspillet mellem forskningsinstitutionerne og kommunerne, omsættes til en metode med værktøjer. Metoden og værktøjerne udvikles og tilpasses gennem en række pilotcases hos de kommunale partnere. Metoden og værktøjerne kan anvendes på forskellige tiltag i den grønne omstilling.

Helt konkret vil resultaterne blive:

1.En metode indeholdende værktøjer til borgerinvolvering i den grønne omstilling

2.En samling af erfaringer, tests og skalering af metoden på forskellige piloter.

Leverancen skal være en fælles skandinavisk metode med en række værktøjer til aktiv involvering inden for grøn omstilling. Metoden indeholder konkrete værktøjer, som kan anvendes. Metoden skal være justerbar og skal kunne tilpasses forskellige projekter i den grønne omstilling.