Følgegruppe

For at styrke projektets resultat og sikre anvendelighed af resultaterne er der nedsat en følgegruppe. Følgegruppen består af medlemmer med forskellig faglig viden, position og nationalitet.

Følgegruppen består af otte medlemmer fra kommuner, universiteter og SKL. Ligeledes er der positiv kontakt til KL i Danmark, som har vist stor interesse for projektet. Følgegruppen orienteres løbende om projektets fremdrift og giver konstruktiv feedback. De har også deltaget i forskellige aktiviteter omhandlende vidensoplæg og metodeudvikling på workshop tre og fire.

Medlemmerne i følgegruppen er:

  • Inger Taylor, Mariagerfjord Kommune
  • Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
  • Johannes Andersen, Aalborg Universitet
  • Lena Langlet, Svensk KL
  • Louise Krog Jensen, Aalborg Universitet
  • Susanne Skårup, Skanderborg Kommune
  • Vibeke Guldborg Breuerbach, Skanderborg Kommune
  • Morten Sander, Thisted Kommune